Strona główna ikona Strefa wiedzy

Strefa wiedzy

Strefa wiedzy

Data: 07 - 01 - 2020
Podatek dochodowy rozliczany metoda liniową - PIT36L
  • 19% dochodu

  • brak możliwości skorzystania z ulg i przywilejów, np. rozliczania wspólnego z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

  • brak możliwości łączenie dochodów z innych źródeł (np. ze stosunku pracy) wszelkie dochody pochodzące z innych źródeł podatnicy muszą rozliczyć na dodatkowym, odpowiednim formularzu

 

WAŻNE

Podatku liniowego nie mogą wybrać podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej osiągnęli przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy (jeżeli usługi świadczone w ramach działalności odpowiadają czynnościom, które podatnik lub wspólnik wykonywał lub wykonuje w ramach umowy o pracę.)

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji podatnik traci prawo do opłacania podatku liniowego oraz zobowiązany jest wpłacać zaliczki według zasad ogólnych.

 

Sposób wyliczania zaliczki dla podatku liniowego:

  • ustalenie wartości przychodu ze sprzedaży narastająco od początku roku (uwaga: przychód obejmuje również kwoty jeszcze nie uregulowane przez kontrahentów, na które zostały wystawione dokumenty sprzedaży),

  • ustalenie wartości poniesionych kosztów narastająco od początku roku,

  • ustalenie wartości dochodu poprzez odjęcie od przychodu kosztów jego uzyskania,

  • ustalenie podstawy opodatkowania za dany okres – poprzez odjęcie od dochodu odliczeń (zapłaconych składek za ubezpieczenie społeczne),

  • ustalenie wartości podatku dochodowego - 19 % podstawy opodatkowania,

  • ustalenie zaliczki poprzez obniżenie podatku dochodowego o odliczenie wynikające z zapłaconej składki zdrowotnej i dotychczas zapłacone zaliczki.

 

WAŻNE: Składki na ubezpieczenie społeczne są w pełnej kwocie dopisywane do kosztów, obniżając dochód i co za tym idzie wysokość ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY. Część składki na ubezpieczenie zdrowotne jest bezpośrednio odliczana od zaliczki na podatek dochodowy. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, podczas kiedy odliczeniu od podatku dochodowego podlega 7,75% wymiaru. 

 

W SKRÓCIE

dochód = przychód należny – koszty

podstawa opodatkowania = dochód - składki społeczne

podatek dochodowy = 19 % podstawy opodatkowania

 

zaliczka = podatek dochodowy – obniżka z tytuły składki zdrowotnej - już zapłacone w danym roku zaliczki na podatek dochodowy

 

Podstawa opodatkowania i kwota zaliczek jest zaokrąglona do pełnego złotego.

 

 

PRZYKŁAD

 

Pierwszy miesiąc działalności:

Przychód należny: 6 000 zł

Koszty: 500 zł

Dochód = 6 000 zł – 500 zł = 5 500 zł

 

Podstawa opodatkowania = 5 500 zł (nie odejmujemy składki za ubezpieczenie społeczne, bo pierwszą składkę będziemy płacić w kolejnym miesiącu)

Podatek dochodowy = 19% x 5 500 zł = 1 045 zł

 

Zaliczka = 1 045 zł (nie odejmujemy obniżki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, bo pierwszą składkę będziemy płacić w kolejnym miesiącu).

 

Drugi miesiąc działalności:?

Przychód należny miesięczny: 5 400 zł

Przychód należny narastająco: 6 000 zł + 5 400 zł = 11 400 zł

Koszty miesięczne: 200 zł

Koszty narastająco: 500 zł + 200 zł = 700 zł

Dochód narastająco: 11 400 zł – 700 zł = 10 700 zł

 

Podstawa opodatkowania = 10 700 zł – 213,57 zł (ubezpieczenie społeczne) = 10 486,43 zł, po zaokrągleniu 10 486 zł

Podatek dochodowy = 19% x 10 486 zł = 1 992,34 zł

 

Zaliczka = 1 992,34 zł – 294,78 zł (obniżka z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego) - 1 045 zł = 652,56 zł, po zaokrągleniu 653 zł??

Kwota zaliczki po zaokrągleniu podlega wpłacie na indywidualny MIKRORACHUNEK PODATKOWY przedsiębiorcy do 20 dnia kolejnego m-c, a zaliczka listopadowa danego roku opłacona powinna być w podwójnej wysokości.

 

Zeznanie roczne PIT36 nalezy wysłać elektronicznie https://www.podatki.gov.pl/pit/ od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym tj do 30.04.2020 za rok 2019r https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/terminy-zlozenia-zeznan-podatkowych-za-2019-rok/

 

Skontaktuj się z kollor.pl i zoptymalizuj podatki.« Wróć
Zapytanie ofertowe

Zostaw nam swoje dane. Skontaktujmy się z Tobą.
*Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji w Polityka Prywatności.