Strona główna ikona Strefa wiedzy

Strefa wiedzy

Strefa wiedzy

Data: 06 - 01 - 2020
Podatek dochodowy rozliczany na zasadach ogólnych - PIT36
  • 7,75% dochodu do kwoty 85 528 zł, 32% nadwyżki dochodu powyżej kwoty 85 528 zł

  • uwzględnianie ulg i przywilejów, np. kwota wolna od podatku

 

WAŻNE KWOTY - Progi podatkowe:

Do dochodu 85 528 zł: 17,75% podstawy opodatkowania – 548,30 zł

Powyżej 85 528 zł: 15 181,22 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

WAŻNE

Roczną kwotę zmniejszającą podatek odlicza się tylko raz.

W przypadku, jeśli w miesiącu zaliczka na podatek jest mniejsza niż 548,30 zł, pozostała różnica przechodzi na następny miesiąc, aż do wykorzystania całej kwoty. W momencie przekroczenia 32% progu podatkowego kwoty wolnej nie uwzględnia się w naliczeniach.

 

Sposób wyliczania zaliczki dla podatku na zasadach ogólnych ( według skali podatkowej) :

  • ustalenie wartości PRZYCHODU ze sprzedaży narastająco od początku roku (uwaga: przychód obejmuje również kwoty jeszcze nie uregulowane przez kontrahentów, na które zostały wystawione dokumenty sprzedaży wyjątkiem jest wybór rozliczania sie za pomocą metody kasowej – tu link do kolejnego artykułu-),

  • ustalenie wartości poniesionych KOSZTÓW narastająco od początku roku,

  • ustalenie wartości DOCHODU poprzez odjęcie od przychodu kosztów jego uzyskania,

  • ustalenie podstawy opodatkowania za dany okres – poprzez odjęcie od dochodu ulg i możliwych odliczeń (w tym zapłaconych składek za ubezpieczenie społeczne), straty ponoszonej w latach poprzednich, którą można odliczyć w tym roku (nie więcej niż 50% wykazanej straty),

  • ustalenie wartości podatku dochodowego, korzystając ze skali podatkowej 17,75 i 32%,

  • ustalenie zaliczki poprzez obniżenie podatku dochodowego o roczną kwotę zmniejszającą podatek, odliczenie wynikające z zapłaconej składki zdrowotnej i dotychczas zapłacone zaliczki. (Podstawa opodatkowania i kwota zaliczek jest zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, że 50 gr i więcej zaokrągla się w górę, a kwoty do wysokości 50 gr pomija się.)

 

WAŻNE: Składki na ubezpieczenie społeczne są w pełnej kwocie dopisywane do kosztów, obniżając tym samym dochód i co za tym idzie wysokość ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY. Część składki na ubezpieczenie zdrowotne jest bezpośrednio odliczana od zaliczki na podatek dochodowy. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, podczas kiedy odliczeniu od podatku dochodowego podlega 7,75% podstawy wymiaru.

 

Uwaga: Jeśli suma składek zdrowotnych przekroczy wysokość podatku za dany okres, to nieodliczoną część można odliczyć w kolejnych okresach rozliczeniowych, jednak nie później niż do momentu złożenia zeznania rocznego.

 

W SKRÓCIE

dochód = przychód należny – koszty

podstawa opodatkowania = dochód – ulgi – odliczenia – straty

podatek dochodowy = 17,75% lub 32% podstawy opodatkowania

zaliczka = podatek dochodowy – roczna kwota zmniejszająca podatek – obniżka z tytuły składki zdrowotnej - już zapłacone w danym roku zaliczki na podatek dochodowy

Podstawa opodatkowania i kwota zaliczek jest zaokrąglona do pełnego złotego.

 

PRZYKŁAD:

Pierwszy miesiąc działalności:

Przychód należny: 6 000 zł

Koszty: 500 zł

Dochód = 6 000 zł – 500 zł = 5 500 zł

Podstawa opodatkowania = 5 500 zł (nie odejmujemy składki za ubezpieczenie społeczne, bo pierwszą składkę będziemy płacić w kolejnym miesiącu)

Podatek dochodowy = 17,75% x 5 500 zł = 976,25 zł

Zaliczka = 976,25 zł – 548,30 zł (roczna kwota zmniejszająca podatek) = 427,95 zł, po zaokrągleniu 428 zł (nie odejmujemy obniżki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, bo pierwszą składkę będziemy płacić w kolejnym miesiącu)

 

Drugi miesiąc działalności:

Przychód należny miesięczny: 5 400 zł

Przychód należny narastająco: 6 000 zł + 5 400 zł = 11 400 zł

 

Koszty miesięczne: 200 zł

Koszty narastająco: 500 zł + 200 zł = 700 zł

 

Dochód narastająco: 11 400 zł - 700 zł = 10 700 zł

Podstawa opodatkowania = 10 700 zł – 213,57 zł (ubezpieczenie społeczne) = 10 486,43 zł, po zaokrągleniu 10 486 zł

Podatek dochodowy = 17,75% x 10 486 zł = 1 861,27 zł

Zaliczka = 1 861,27 zł – 294,78 zł (obniżka z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego) – 548,30 zł (roczna kwota zmniejszająca podatek) - 428 zł = 590,19 zł, po zaokrągleniu 590 zł

 

Kwota zaliczki po zaokrągleniu podlega wpłacie na indywidualny MIKRORACHUNEK PODATKOWY przedsiębiorcy do 20 dnia kolejnego m-c, a zaliczka listopadowa danego roku opłacona powinna być w podwójnej wysokości.

 

Zeznanie roczne PIT36 nalezy wysłać elektronicznie https://www.podatki.gov.pl/pit/ od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym tj do 30.04.2020 za rok 2019r https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/terminy-zlozenia-zeznan-podatkowych-za-2019-rok/

 

Skontaktuj się z kollor.pl i zoptymalizuj podatki.« Wróć
Zapytanie ofertowe

Zostaw nam swoje dane. Skontaktujmy się z Tobą.
*Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji w Polityka Prywatności.