Strona główna ikona Oferowane usługi zdjęcie Księgowość i podatki

Księgowość i podatki

Księgowość i podatki
Ułatwiamy pracę w prowadzeniu Twojego biznesu

Księgowość i podatki

Ryczałt Ewidencjonowany
 • prowadzenie ewidencji przychodów oraz obliczanie miesięcznej zaliczki na podatek, PIT28
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • wysyłka JPK_VDEK oraz e-deklaracji w imieniu podatników
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie KPiR oraz obliczanie miesięcznej zaliczki na podatek PIT36/PIT36L
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • wysyłka JPK_VDEK oraz e-deklaracji w imieniu podatników
 • prowadzenie pozostałych ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji WDT oraz WNT oraz sporządzanie informacji VAT-UE
 • prowadzenie ewidencji Środków Trwałych
Księgi Handlowe
 • kompleksowe prowadzenie Ksiąg Handlowych
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz rozliczanie deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • prowadzenie ewidencji WDT oraz WNT oraz sporządzanie informacji VAT-UE
 • kalkulacja miesięcznych zaliczek na CIT oraz sporządzanie deklaracji rocznej CIT-8
 • podatek PCC, podatek u źródła oraz inne podatki
 • prowadzenie ewidencji Środków Trwałych
 • wysyłka JPK_VDEK oraz e-deklaracji w imieniu podatników
 • opracowanie Polityki Rachunkowości Firmy, Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów
 • kompleksowe sporządzenie Sprawozdania Finansowego (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Przepływy Pieniężne oraz Zestawienie Zmian w Kapitałach)
 • przygotowanie Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki oraz Protokołu ze Zgromadzenia Wspólników Zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe
Zapytanie ofertowe

Zostaw nam swoje dane. Skontaktujmy się z Tobą.
*Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji w Polityka Prywatności.