Strona główna ikona Strefa wiedzy

Strefa wiedzy

Strefa wiedzy

Data: 03 - 01 - 2020
Działalność jednoosobowa, podstawowe informacje - wybór opodatkowania - Książka przychodów i rozchodów

Podatek zależy od osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów?

 

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem pieniężnym osób prawnych lub osób fizycznych na rzecz skarbu państwa.

Jego wysokość zależna jest od osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów, jak i innych możliwych odliczeń.

  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swoim zakresem wszystkie osoby fizyczne - zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i wspólników spółek osobowych i spółki cywilnej.
  • Rozliczeń w oparciu o ustawę o PIT (link http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350 ) dokonują również osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło czy zlecenie oraz emeryci i renciści.
  • Podatek dochodowy jest podatkiem powszechnym, a jego źródło stanowią wypracowane przez wymienione podmioty przychody, które zostały pomniejszone o koszty uzyskania i zabezpieczenia źródła przychodów.

 

Istotna jest forma opodatkowania

 

Wybór rocznej deklaracji podatkowej, zależny jest od wybranej przez podatnika forma opodatkowania osiąganych przychodów.

  • Formularz PIT 36 skierowany jest do tych podatników, którzy w danym roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.
  • Obejmuje ona też działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.
  • Uzyskiwane przychody pochodzić mogą również z najmu i dzierżawy.

 

  • Podatek liniowy PIT 36L charakteryzuje się jednolitą stawką podatku 19%, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Zatem 19% stawką opodatkowany jest dochód w wysokości 100 zł, 100 000 zł i więcej. Dla kogo jest więc korzystny? Przede wszystkim dla podatników, którzy osiągają wysoki dochód (ale tylko z prowadzonej działalności gospodarczej).

 

  • Opodatkowanie za pomocą stałej 19-procentowej stawki podatku uniemożliwia jednak skorzystanie z większości ulg, rozliczenia wspólnie z małżonkiem i odliczeń podatkowych. Co ważne, nie uwzględnia się też kwoty zmniejszającej podatek, tak jak w przypadku skali podatkowej.

 

  • Wybierając podatek liniowy jako formę opodatkowania dochodów, podatnicy nie mogą również łączyć na zeznaniu rocznym innych źródeł przychodów, co oznacza, że jeżeli podatnik osiąga dochód z tytułu prowadzonej działalności oraz umowy o pracę, powinien rozliczyć je na dwóch oddzielnych formularzach, tj. działalność gospodarczą na zeznaniu rocznym PIT-36L, a dochody ze stosunku pracy na zeznaniu rocznym PIT-37.

 

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która forma rozliczania podatku jest bardziej opłacalna dla przedsiębiorcy. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji: czy przedsiębiorca chce się rozliczać z małżonkiem i jakie są dochody małżonka,czy posiada dzieci, czy przekazuje darowizny. Może się okazać, że dla jednego przedsiębiorcy granica dochodów, przy których opłaca się przejść na liniowe rozliczanie, jest dwukrotnie wyższa niż dla innego.

Skontaktuj się z kollor.pl i zoptymalizuj podatki.« Wróć
Zapytanie ofertowe

Zostaw nam swoje dane. Skontaktujmy się z Tobą.
*Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji w Polityka Prywatności.